Irish Prison Service
Irish Prison Service

Health & Safety Manager - Assistant Principal Officer Level Engineer Grade 1

Location
Co. Longford
At the office
Apply now

The Irish Prison Service HQ, Longford are recruiting for the following specialists posts.

Health & Safety Manager - Assistant Principal Officer Level

Engineer Grade 1

The Irish Prison Service is an executive agency of the Department of Justice and is responsible for the provision of safe, secure and humane custody for those people committed to prison by the Courts.

The Irish Prison Service is now seeking to fill a number of specialist post vacancies arising at its Headquarters in Longford.

The closing date and time for applications is 3pm, Thursday, 15th June 2023.

For details on Essential Requirements and how to apply log on to:  www.irishprisons.ie/information-centre/recruitment

***

Tá Ceanncheathrú Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, Longfort ag earcú don phost speisialaithe seo a leanas.

Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta – Leibhéal Príomhoifigigh Chúnta

Innealtóir Grád 1

Is gníomhaireacht feidhmiúcháin de chuid na Roinne Dlí agus Cirt í Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus tá sí freagrach as coimeád slán, daonnúil a sholáthar do dhaoine a chimíonn na Cúirteanna chun príosúin.

Faoi láthair tá Seirbhís Phríosúin na hÉireann ag iarraidh an post speisialaithe thuas a líonadh ag a Ceanncheathrú i Longfort.

Is é an dáta agus an t-am deiridh le haghaidh iarratas ná 3in, Déardaoin, an 15ú Meitheamh 2023.

Le haghaidh sonraĂ­ ar Riachtanais Riachtanacha agus conas iarratas a dhĂ©anamh logáil isteach ar:  www.irishprisons.ie/information-centre/recruitment


Important Dates
Posted on
25 May, 2023
Application deadline
15 June, 2023